Tal i com vam fer per explicar els passos que donem per fer un projecte d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum, aquest cop tractarem de llistar els passos necessaris per realitzar un projecte d’energia solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària. Encara que es tracti d’un projecte d’aigua calenta sanitària, podria emprar el mateix...