Monthly archive juny de 2015
REGLAMENT D’ INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS: NOVA INSTRUCCIÓ 2-2015.

REGLAMENT D’ INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS: NOVA INSTRUCCIÓ 2-2015.

ACLARIMENTS I RECORDATORI DE PERIODICITATS D’INSPECCIONS. Aclariments i recordatori de les Inspecciones Reglamentàries en Instal·lacions Tèrmiques en edificis situats a Catalunya. Arran de les nombroses consultes rebudes sobre l’aplicació a Catalunya del RD 1027/2007, del 20 de juliol, pel que fa a les inspeccions periòdiques tant en els generadors com en les instal·lacions i l’entrada...
L'objectiu de 2020: Els edificis de Consum Gairebé Nul

L’objectiu de 2020: Els edificis de Consum Gairebé Nul

Actualment la Unió Europea mitjançant la seva Directiva d’eficiència energètica en edificis (EPBD) aposta per les energies renovables i la producció in situ, implicant tots els sectors de la construcció a treballar intensivament per aconseguir als objectius per al 2020. Aquest desafiament no és un altre que en menys d’un lustre tots els edificis han...