Monthly archive juliol de 2015

Modificació de la taxa de certificació energètica dels edificis d’inscripció al registre.

A partir del dia 2 de juliol s’augmenta un 5% la taxa de certificació energètica. Seguint els criteris de l’article 44 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, properament s’efectuarà l’aplicació dels nous imports de la taxa de certificació energètica. És vigent des de...
E-Struc: una nova eina de suport als tècnics per calcular estructures senzilles de fusta.

E-Struc: una nova eina de suport als tècnics per calcular estructures senzilles de fusta.

E-Struc és una aplicació online que proporciona de solucions estructurals i constructives perintervencions en edificis amb afectació de la seva estructura i per a noves estructures senzilles.Funciona en línia en qualsevol dispositiu amb accés a internet. No cal descarregar un programa, ja que funciona directament a la xarxa. És capaç de calcular diversos elements estructurals...
Les escoles d’arquitectura tècnica unifiquen el nom del grau.

Les escoles d’arquitectura tècnica unifiquen el nom del grau.

Les quatre escoles universitàries que imparteixen els estudis d’arquitectura tècnica a Catalunya i el Consell de Col·legis d’Aparelladors han formalitzat un acord de consens per denominar els estudis com a Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Amb aquest acord, s’evita la dispersió que ha existit en els darrers anys amb les diferents denominacions del grau...