Wibeee és un nou concepte d’analitzador de consums energètics, monofàsic o trifàsic, amb connexió sense fil via Wi-Fi, que t’ajudarà a controlar i reduir el consum elèctric.

Actualment, en l’era de la informació, els consumidors d’energia hem de ser capaços d’obtenir dades relatives als nostres consums elèctrics, per poder realitzar accions de cara a la millora de l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions i aconseguir estalvis substancials en la factura elèctrica . Així mateix, a causa de la dificultat per obtenir dades de consum dels comptadors electrònics instal·lats, els usuaris perdem l’oportunitat de reaccionar abans de rebre la factura elèctrica. Per aquesta raó, per ajudar-nos a comprendre com consumim l’energia i com reduir-la, Circutor llança al mercat un dels productes més innovadors dels últims anys: Wibeee . Wibeee és un analitzador de consums , monofàsic o trifàsic, amb connexió sense fil via Wi-Fi , per a l’adquisició de dades elèctriques per tal de facilitar-nos la presa de decisions a l’hora de comprendre l’ús de l’energia elèctrica. L’equip es pot posar en qualsevol punt de la instal·lació, ajudant-nos a detectar qualsevol punt conflictiu en el qual l’energia no s’utilitzi de forma eficient i, d’aquesta manera, contribuir en gran mesura a reduir el consum d’energia mitjançant l’activació remota d’alarmes quan es superin els límits desitjats. En definitiva, Wibeee es converteix en l’eina ideal per fer eficients les nostres instal·lacions elèctriques, per prendre definitivament el control i decidir en què gastar els nostres diners. Per fi un dispositiu amb personalitat, Wibeee mostra tot el que abans no podíem veure. Un cop connectat via Wi-Fi, accedirem de forma immediata a les dades instantanis mitjançant el nostre Smartphone, tablet o PC per visualitzar, en temps real, els nostres consums elèctrics . A més, Wibeee enviarà totes les dades a un servidor en el núvol (servidor Cloud) perquè puguem visualitzar i comparar, de forma amigable, els diferents registres de consums històrics. Wibeee et mostra les dades instantanis i històrics del consum elèctric mitjançant qualsevol dispositiu Smartphone , Tablet o PC, amb l’ajuda del seu servidor web integrat o mitjançant la seva aplicació gratuïta Wibeee Circutor, disponible en IOS o Android. És a dir, permet la connexió directa a través Wi-Fi per a visualitzar les teves dades. L’analitzador de consums també ofereix la possibilitat de configurar perquè enviï les dades automàticament a un servidor en el núvol (servit Cloud) per al registre de dades. Amb Wibeee connectat a Internet, podrem visualitzar dades instantànies o històrics mitjançant el nostre Smartphone o bé rebre alertes configurades pel mateix. Connecta’t a la plataforma web per consultar les teves dades, realitzar anàlisis, configurar el teu perfil d’usurari, etc. A més, els registres de l’analitzador en el Cloud, són totalment integrables amb qualsevol plataforma del mercat. D’aquesta manera, Wibeee es converteix en l’eina ideal per fer eficient la instal·lació elèctrica, controlant i mostrant els teus estalvis, ajudant-te a prendre decisions correctes en el àmbit de la gestió d’eficiència energètica. La instal·lació de qualsevol equip de mesura elèctrica pot ser una tasca complicada, es necessita espai i temps de cablejat. Wibeee és extremadament fàcil d’instal·lar, en tan sols deu segons està muntat. La nostra tecnologia, la fixació és mitjançant clip, està basada en el sistema patentat DINZERO i consisteix en fixar de forma senzilla l’equip en el cable o simplement a la part superior de 1 PIA (Petit interruptor automàtic). Un cop encès, començarà a convertir els paràmetres mesurats en informació per enviar mitjançant una connexió sense fils. Wibeee registra els paràmetres elèctrics de la instal·lació, perquè puguem visualitzar des d’on ens sigui més còmode. Des de l’ordinador de l’oficina, amb un Smartphone a la cafeteria de la cantonada o, des de la tablet estirats al sofà de casa. Wibeee també pot integrar-se amb la resta de dispositius compatibles amb el sistema PowerStudio SCADA o sistemes compatibles mitjançant protocols HTTP, MODBUS TCP o XML. Les dades quedaran registrades al servidor Cloud de CIRCUTOR o podran ser enviats a un servidor local propi, escollint per tu mateix, el sistema que millor s’adeqüi a les teves necessitats. Un cop tenim els registres, podrem accedir a les dades a través dels següents mitjans:

Registra els paràmetres elèctrics amb Wibeee

Local: Aplicació web integrada en el dispositiu per configuració i visualització de dades. Consulta mitjançant IP del dispositiu. Cloud: Aplicació en servidor web amb base de dades en el núvol. Consulta mitjançant wibeee.circutor.com Mobile: Aplicació especialment dissenyada per a ús en dispositius mòbils Android i iOS.Control del consum des de qualsevol lloc. PowerStudio Scada: Compatible amb el sistema de gestió i monitorització de dades. Integrable amb la resta d’equips de la seva instal·lació. L’App Wibeee CIRCUTOR és usada per donar d’alta tots els nostres equips Wibeee a instal·lar, a més de supervisar els consums i altres variables elèctriques en temps real o visualitzar els històrics que aquests han anat registrant en la núvol. Wibeee Circutor ens permet connectar el nostre Smartphone o Tablet amb la xarxa SSID de cada Wibeee per mostrar-nos uns senzills passos gràfics de com realitzar la instal·lació dels equips, afegir-los a grups i posteriorment monitoritzar.Un cop configurat l’equip, podrem controlar des de qualsevol punt de la instal·lació, sense cap tipus d’esforç, podent comprovar l’estat de la nostra instal·lació, els consums històrics i alertes com excessos de consum d’energia reactiva, tret de proteccions o fallada en bateria de condensadors. Portal Wibeee Circutor. Pren el control des del teu PC En instal·lar l’analitzador de consums Wibeee, aquest començarà a enviar dades al servidor Cloud, allà s’emmagatzemarà perquè puguem visualitzar-los en qualsevol instant, sense necessitat d’estar connectat al mateix equip. A més, des del portal web podem configurar l’equip, generar alarmes o realitzar comparatives de consums entre els diferents analitzadors Wibeee que tinguem instal·lats. Un cop registrats a la plataforma, accedirem a diferents pantalles per a la gestió i comparació dels nostres consums. Gestió individualLa plataforma web ens mostra un resum general de consums (Energia, emissions de CO2 i la despesa en euros), podent crear una alarma per sobreconsum. A més, visualitzarem gràfics incrementals de potència activa, cost, emissions (i temperatura exterior des d’un servidor extern), en qualsevol període, podent exportar les dades en format Excel i visualitzant un resum de costos en el període seleccionat. Des del portal web també podem visualitzar dades registrades de variables elèctriques com: tensió, corrent, potència aparent, potència activa, potència reactiva, energia activa, energia reactiva, freqüència i factor de potència en qualsevol període.Comparatives Un cop donats d’alta els diferents Wibeee s podrem fer comparatives entre ells per contrastar quin està sent més eficient, i quin consum té cada un. Aquest aspecte és de gran utilitat en instal·lacions de topologia similar, ja que el que millor gestioni l’energia, pot servir d’exemple per a la resta, ajudant a canviar els mals hàbits d’ús. A més, si instal·lem diversos analitzadors Wibeee en una mateixa instal·lació, podrem segmentar els consums per usos (il·luminació, clima, força, … etc) i comprovar com i quan consumim l’energia.

Via: http://www.construnario.com/