Project Manager en la construcció d’un edifici plurifamiliar medi-ambientalment sostenible al carrer Conca de Tremp, 30, 08032, Barcelona.
Projecte de dret sobre medi ambient.


Planificació del projecte per a millora de la xarxa de clavegueram del carrer Onze de Setembre a l’Hospitalet de Llobregat.
Projecte Trambaix de Barcelona.
Projecte de l’Estació Trambiax de Barcelona.
Projecte de Pilona telescòpica.