Des del centre de gestió es podrà identificar cada arbre, les seves característiques, localització i altra informació relacionada, mitjançant SIGA.

Sota la premissa la tècnica al servei de les idees , l’empresa SIOC ha desenvolupat l’eina SIGA per al control individual de cada arbre en una ciutat. La companyia es va posar a treballar en aquest sistema davant dels recents accidents provocats per la caiguda inesperada de branques o arbres sobre els vianants que ha posat en risc la seguretat dels ciutadans.

Arboleda Madrid

Així, el desenvolupament ideat pretén gestionar els arbres de manera eficient, a través del sistema d’identificació per Ràdio Freqüència (RFID) amb el qual cada arbre tindrà un nombre individual i irrepetible que l’identifica unívocament i protegit enfront d’errors o usos no autoritzats.

Sistema d’Identificació per Ràdio Freqüència

Les etiquetes RFID s’associen a aquest nombre la informació relativa a l’estat de l’arbre (mesures físiques, malalties, etc.) o les accions de manteniment efectuat sobre el mateix (inspeccions, tractaments, poda, abonament, reg, etc.) que l’operari de manteniment registra sobre el terreny mitjançant un lector / gravador portàtil a una distància entre 1 i 3 m que, al seu torn, transmet les dades actualitzades en temps real a un centre de gestió mitjançant la xarxa de dades disponible (Wi-Fi, GPRS, 3G, LTE, etc.).

Etiqueta RFID

Alternativament, el sistema pot funcionar en mode off-line procedint al bolcat de dades del lector en arribar a l’oficina.

El sistema de gestió permet la lectura de les dades RFID, els associa a un procés preestablert a mida dels requisits del client i els posa a disposició d’altres aplicacions corporatives (d’inventari o altres) via arxius de text, bases de dades SQL, Oracle, MySql, Access o bé mitjançant objectes de programació .NET.

Comunicació online i offline en el sistema SIGA

En automatitzar la gestió de tots els processos relatius al manteniment de l’arbre mitjançant un adequat ús de les TIC, el sistema SIGA permet reduir els costos del manteniment a automatitzar tots els registres o informes associats al mateix. Així mateix, ofereix un control en temps real sobre totes les intervencions efectuades (contracta, operari, data i hora, acció realitzada) en cada arbre individual.

Geoposicionament

Addicionalment, en ser cada arbre geoposicionat en el moment del seu registre, SIGA permet la seva representació sobre sistemes d’informació geogràfica (GIS), observant l’estat de l’arbreda de forma gràfica i intuïtiva mitjançant símbols superposats sobre un mapa.

Identificació de cada arbre

El sistema, orientat a les administracions locals ia les empreses contractades per aquestes, pot tenir aplicació en altres elements de la ciutat, com mobiliari urbà, béns o equips, que estiguin sotmesos a manteniment periòdic, vigilància efectiva de parcs infantils, enllumenat públic, monuments singulars, etc.

La implementació del sistema consta de dues fases:

  • Fase de registre: A partir dels elements de l’inventari objecte de manteniment es procedeix a l’assignació del codi a emmagatzemar en l’etiqueta RFID instal·lada a l’arbre. Ja in situ, es procedeix mitjançant el lector gravador manual al registre de les dades físiques preestablerts i les seves coordenades geogràfiques.
  • Fase de manteniment: L’operari prèviament identificat per l’aplicació, procedirà al registre de les operacions efectuades en base al protocol de manteniment preestablert en la mateixa.

Etiqueta RFID, eina SIGA

L’empresa desenvolupadora sosté que SIGA és una eina que proporcionarà a les administracions públiques un manteniment econòmic, eficaç i àgil  que redundarà en la seguretat dels ciutadans.

Via: www.siocsl.com