e-struc-decofilia-more-than-green-650x391
E-Struc és una aplicació online que proporciona de solucions estructurals i constructives perintervencions en edificis amb afectació de la seva estructura i per a noves estructures senzilles.Funciona en línia en qualsevol dispositiu amb accés a internet. No cal descarregar un programa, ja que funciona directament a la xarxa.
És capaç de calcular diversos elements estructurals i reforços en fusta.
Elements estructurals de fusta disponibles:
1.- Pòrtics a dues aigües (vídeo en https://youtu.be/3-tCEYF0OJc)
2.- Armadures (vídeo en https://youtu.be/uDA1IlreGJA)
3.- Bigues (vídeo en https://youtu.be/rQ4ASbKTVg0)
4.- jous (vídeo en https://youtu.be/bJItMIGfEEE)
5.- Carregadors (vídeo en https://youtu.be/XoKZ2vG-hFg)
6.- Peritatge i reforços de sostres de fusta (vídeo en https://youtu.be/Nx6JAIavniU )
Usuaris:
És una eina ideal per a tots els professionals de la construcció: arquitectes, aparelladors, enginyers d’edificació o Constructors. Ofereix solucions immediates per a la construcció d’ elements senzills o modulars per a rehabilitació, intervenció o nova execució d’edificis.
Funcionament:
E-Struc calcula, en pocs minuts, qualsevol element estructural simple, com bigues, armadures, pòrtics, escales, reforços de forjats, recalçaments, sabates i altres estructures de formigó, acer i fusta. La eina també es pot usar per fer peritatges d’estructures existents.
És una eina modular, de manera que es poden implementar nous casos o estructures, ampliar zones geogràfiques d’utilització i adaptar-se a les noves exigències de la normativa. 
Forma d’ús:
Amb les dades bàsiques de geometria i composició constructiva que l’usuari emplena a la pantalla, el sistema proporciona els resultats, primer a la pròpia interfície d’ús i en tres arxius descarregables:
Memòria de càlcul, amb les dades de càrregues, sol·licitacions i comprovacions de la peça calculada.
Memòria constructiva, en la qual es descriu el procés constructiu i les condicions de l’obra.
Plànols de l’element estructural, en dxf, amb la solució i els detalls a escala.
Aquests arxius poden formar part de la memòria del projecte i dels plànols del projecte d’execució de l’obra. 
Si es vol modificar la geometria, materials, dimensions o qualsevol altra dada i recalcular l’element, l’usuari pot prémer el botó “Modificar”, a la part inferior de la pantalla, canviar les dades i realitzar el càlcul tantes vegades com es vulgui.
L’aplicació està desenvolupada d’acord amb la normativa vigent, i s’actualitza amb cada canvi de normativa.
Per utilitzar e-Struc no cal especialització en càlcul d’estructures. Amb coneixements de construcció es poden resoldre 15 minuts un càlcul estructural i constructiu de manera precisa i fiable, seguint els passos que proposa l’eina. Les solucions aportades per e-Struc són exactes i rigoroses, calculades amb precisió per a cada consulta realitzada.
És una aplicació d’ús senzill. La introducció de les dades en les caselles de les successives pestanyes de la interfície és molt intuïtiva i fàcil per a un tècnic amb coneixements bàsics de construcció.
E-Struc és una eina molt apropiada per a la consulta prèvia de problemes constructius, per al peritatge d’estructures construïdes o per al disseny, ja que permet realitzar temptejos successius sobre un mateix element constructiu fins a aconseguir la solució desitjada.
A més subministra tota la documentació bàsica i complementària, amb la justificació de la normativa aplicable per a la seva construcció. 
Ofereix assistència a l’usuari. A més de l’opció “Preguntes freqüents” a la pàgina d’inici, en la qual s’aclareixen conceptes i dubtes possibles, en cada càlcul disponible es pot veure un vídeo demostratiu del procediment, amb un exemple realitzat de principi a fi. Sempre disposem d’una imatge 2D o 3D amb la geometria del que estem calculant en la interfície d’usuari i d’un servei
de consultes en línia. Tenim un canal Youtube amb tots els vídeos demostratius.
Solvència acadèmica i professional. En l’elaboració d’e-Struc han participat tècnics amb més de 20 anys d’experiència tant en el càlcul i la direcció d’obra d’estructures com en la rehabilitació d’edificació. La Universitat Politècnica de Madrid ha participat en el desenvolupament de l’aplicació i és un projecte IDi del CDTI.
Possibilitats amb indústries de la fusta:
En ser una eina modular permet ampliar els procediments de càlcul i més prescriure dins dels càlculs i dels documents tècnics que genera per a l’usuari, tot tipus de materials, siguin tipus de fusta, ferramentes, sistemes constructius, i qualsevol model industrial disponible.
E-Struc posa a disposició de la Indústria de la Fusta una plataforma per al coneixement i la aplicació de tots els seus productes, a través d’una eina de càlcul eficaç i solvent, dirigida als professionals de la construcció.
Aplicació en: www.e-struc.com
blog.e-struc.com
info@e-struc.com