El producte compta amb nombroses certificacions mediambientals i està classificat R10 d’acord a la norma de sòls antilliscants DIN 51.130.

El terra de fusta de Tower Bridge de Londres ha estat envernissat amb un producte que respecta el medi ambient i té nombroses certificacions mediambientals, denominat Bona Traffic Slip, adequat també per l’alt trànsit de persones.

Terra de fusta de Tower Bridge London

El vernís d’acabat 100% poliuretà a l’aigua conté dos components per al tractament de superfícies de sòls de fusta, oferint durabilitat i protecció a la mateixa. A més conté un efecte antilliscant, apropiat per a la superfície de 480 m2 de paviment en el qual hi ha risc d’abocaments accidentals de líquids.

D’altra banda, està classificat R10 d’acord a la norma de paviments antilliscants DIN 51.130 i classificat també d’acord amb la norma DIN 13501-1 de reacció al foc.

Més informació: www.bona.com

Via: www.construible.es