El col·lapse de dos edificis residencials ubicats als districtes madrilenys de Tetuan i Carabanchel ha reobert el debat sobre la necessitat de revisar el procediment d’actuació de les ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis).

architectural plan in the architect's hands

architectural plan in the architect’s hands

“Com a agents implicats en el protocol d’inspecció de l’estat dels edificis, des de fa anys venim denunciant el mal funcionament de les ITE, derivat fonamentalment d’un preocupant oferiment de realització d’informes a preus molt bixos i que comporten una inspecció realitzada per tècnics amb insuficient experiència en la matèria”, manifesta Apolonio Dorado, vicepresident del Col·legi Professional d’Administradors de Finques de Madrid (CAFMadrid).

El CAFMadrid reconeix, així mateix, que la ITE va nèixer incompleta ja que no obliga a la realització de proves de diagnòstic, sinó que la seva metodologia d’aestudi és bàsicament visual. “Si finalment l’Ajuntament de Madrid estudia la modificació en el procediment, s’hauria de sol·licitar que a la ITE s¡adjunti un informe de pous a realitzar per una empresa especialitzada”, diu Dorado. “I és que”, continua, “l’estat d’aquesta instal·lació només es pot intuir amb indicis, atès que és impossible en molts casos el seu accés. Si no hi ha símptomes clars, la inspecció es donarà com a favorable, desconeixent el veritable estat de la mateixa”.

Amb tot, des d’aquesta institució s’apunta al fet que en ocasions l’origen del mal estat de l’edifici radica en les obres executades i sense control a l’interior dels habitatges. “Hi ha casos de propietaris que han realitzat reformes de certa entitat al seu pis sense haver sol·licitat la preceptiva llicència d’obres ni de bon tros comunicar-ho a la comunitat com és la seva obligació”, diu el vicepresident del CAFMadrid.

“Per això”, insisteix Dorado, “l’Ajuntament hauria d’aprofitar la realització de les ITE per controlar les obres realitzades en els habitatges, mitjançant la supervisió d’un tècnic i la sol·licitud dels plànols originaris ja que hi ha reformes aparentment petites (canviar la distribució del saló) que poden tapar obres de major envergadura com retirar un pilar”. I conclou: “D’aquesta manera l’Ajuntament podria sancionar els propietaris que han posat en risc la seguretat de l’edifici i no comunicar a la comunitat el perills”.

“Un bon moment per controlar les reformes realitzades a l’interior dels habitatges és presencialment ara que l’Ajuntament ha anunciat una revisió dels edificis aixecats entre els anys 1940 i 1960 presentant unes condicions d’execució similars als que s’han ensorrat recentment (al voltant de 850 o 1000 revisions)”, recomana Dorado. “Ara bé”, afegeix, “el pla d’inspecció no ha de quedar aquí sinó que ha d’arribar als gairebé de 20.000 edificis que, segons el cens de 2011, es van construir en aquestes dates”.

Via: http://www.inmodiario.com/