Estalvis de fins a 400 euros per habitatge l'any en el Projecte R2Cities

300 habitatges ubicats en 30 edificis, s’estan beneficiant del projecte R2 Cities, liderat pelCentre Tecnològic Cartif , que permetràestalviar als seus veïns fins a 400 euros per habitatge a l’any i comptarà amb unasubvenció de 2,1 milions d’euros .
El projecte R2 Cities , té per objecte desenvolupar tecnologies innovadores per a l’estalvi energètic i la reducció d’emissions CO2. Es realitzarà en 3 districtes europeus a escala real. A Valladolid, en el districte del Quatre de Març, el segon a Gènova (Itàlia) i el tercer en Kartal-Istanbul (Turquia). Elpressupost total serà de 14,8 milions d’euros , dels quals el 60% estarà finançat per la Comissió Europea. A més els resultats obtinguts després dels 4 anys de desenvolupament es potenciaran per promoure noves rehabilitacions a escala europea.
En total s’avaluaran 57.000 m2 d’edificis d’habitatges amb diferents condicions climàtiques i diferents hàbits de vida per part del resident, el que li dóna un interès especial a la realització del projecte.
En el projecte de Rehabilitació Energètica del barri del Quatre de Març, s’estan duent a terme diferents reunions que continuaran fins a l’octubre entre els residents, les associacions de veïns, els col·legis d’arquitectes i amb l’Associació Val·lisoletana d’Empresaris de la construcció, per explicar les actuacions que es preveuen dur a terme al barri, així com la inversió prevista i el finançament públic.
La convocatòria pública de subvencions es preveu que estigui a punt en l’últim trimestre d’aquest any, per iniciar les obres al començament de 2015. Aquests ajuts seran diferents segons les intervencions que es comprometin a realitzar els veïns i que variaran entre 8.000 i 18.300 euros.
Aquest projecte va començar fa un any, i ja s’han realitzat anàlisis i assajos no destructius com el Blower door test i termografies . A més s’han recollit i analitzat dades de consum i confort a través d’enquestes realitzades directament als veïns que resideixen en aquest barri. Un cop recopilada aquesta informació, s’han realitzat auditories i el diagnòstic energètic, que al seu torn han servit per a realitzar les simulacions energètiques que permeten avaluar les millors mesures a prendre per augmentar l’ eficiència energètica dels habitatges.
Existeixen 4 modalitats per acollir-se al projecte
Amb la primera i segona modalitat s’obté un estalvi energètic del 50% en calefacció i aigua calenta sanitària (ACS), un 100% de reducció d’emissions CO2 i al voltant de 400 euros d’estalvi econòmic per habitatge i any . A aquestes dues modalitats només es podran acollir 10 edificis i que és condició necessària que es comenci per l’adjudicació d’aquestes dues modalitats ja que Europa exigeix ​​l’estalvi energètic indicat per obtenir la subvenció.
Amb la tercera i quarta modalitat, es produirà un estalvi del 35% en calefacció i aigua calenta sanitària, una reducció de les emissions de CO2 del 35% i al voltant d’un estalvi econòmic de 240 € per habitatge i any . A aquestes dues modalitats podran acollir-20 edificis.
Des Inarquia volem obrir un debat sobre aquest tema Creus que és interessant que des d’Europa està promovent projectes de rehabilitació energètica d’aquest tipus? Qui creus que hauria de gestionar la rehabilitació integral dels projectes d’energia de barris complets?

Via: http://www.inarquia.es/