La plataforma FiWARE per ciutats intel·ligents

Avui se celebra la segona jornada i cloenda del I Congrés de Ciutats Intel·ligents que arrencava ahir a Madrid, un fòrum de trobada centrat en el desenvolupament i oportunitats d’aquest nou model de ciutat a Espanya, i participo amb una ponència sobre FIWARE, així que he volgut aprofitar l’ocasió per escriure sobre la importància d’aquesta plataforma .

La majoria de ciutats europees es troben immerses en un procés de transformació cap a un nou paradigma de gestió dels serveis, de les infraestructures i d’interacció dels ciutadans : l’anomenada smart city . Cloud , big data i Internet de les coses (IOT) estan entre els factors tecnològics que fan possible aquesta transformació.

Els primers desplegaments d’infraestructura en ciutats intel·ligents han anat en bona mesura de la mà de solucions propietàries o de solucions verticals específiques per a determinats serveis (gestió de mobilitat, trànsit, etc.) i, encara que resolen eficaçment problemes concrets, plantegen dos inconvenients: per una banda, són difícilmentreplicables  i, de l’altra, no faciliten la creació d’ecosistemes globals en què els emprenedors poden desenvolupar aplicacions i serveis implantables en múltiples ciutats.

Com a alternativa a aquestes plataformes propietàries sorgeix FIWARE , fruit de la col·laboració públic-privada entre la Comissió Europea i la indústria. Es tracta d’una plataforma oberta que proporciona eines i conforma un ecosistema d’innovació per a la creació de noves aplicacions i serveis a Internet. Resulta especialment útil per habilitar el concepte de ciutat intel·ligent perquè garanteix la interoperabilitat i l’establiment de models estàndard de dades.

M’agradaria aturar-me una mica en la seva part tècnica:

La plataforma proporciona capacitats cloud basades en OpenStack millorades juntament amb un conjunt d’eines i llibreries de valor afegit denominades Generic Enablers (GE) , les especificacions i interfícies són públics i lliures de drets. Aquests GE en FIWARE s’organitzen en diferents capítols tecnològics, que proporcionen capacitats molt diverses . Així, per exemple, en el capítol d’Internet de les coses es proporcionen les eines per connectar sensors i altres dispositius ; en el capítol d’aplicacions, potents eines d’intel·ligència de Negoci i desenvolupament de interfícies i en interfícies avançades, capacitats relacionades amb la realitat virtual,augmentada o 3D .

També cal destacar el FIWARE Lab com entorn virtual d’experimentació en què tant els proveïdors de tecnologia com els desenvolupadors de solucions i els seus patrocinadors i proveïdors de dades (les pròpies ciutats) poden identificar problemes, dissenyar i construir solucions sobre la plataforma i experimentar amb les mateixes.

Un altre element essencial en l’arquitectura FIWARE és la gestió del context. Per desenvolupar aplicacions o serveis intel·ligents per a una ciutat, és fonamental que tinguin informació sobre el que passa en cada moment. FIWARE proporciona un mecanisme que permet generar, recopilar, publicar i consumir informació de context de manera massiva i fer-ne ús des de les aplicacions , així com reaccionar davant el que succeeix . És complex perquè aquesta informació prové de diferents fonts: sistemes, usuaris amb una aplicació mòbil, xarxes de sensors, etc. És el Context Broker , mitjançant una implementació REST l’API OMA NGSI , el que permet modelar i accedir-hi, amb independència de la font.

La gestió i utilització de dades de “coses”, és a dir, sensors, actuadors i altres dispositius resulta complicada pels diferents protocols existents en l’àmbit Iot, però el conjunt de GE que FIWARE proporciona permeten accedir a la informació rellevant a través d’una única API (NGSI), i no només llegir aquesta informació procedent de sensors, sinó fins i tot actuar sobre alguns elements. Per tant, el Context Broker és essencial en l’arquitectura per a la recollida de dades, la seva anàlisi en temps real, consulta d’històrics o anàlisi dels mateixos, alhora que permet la seva publicació com dades obertes de la ciutat. D’altra banda, les capacitats d’intel·ligència de negoci, interfícies web o interfícies avançades permeten la creació d’aplicacions i solucions finals molt potents.

Així doncs, la plataforma FIWARE constitueix la base de la infraestructura de les ciutats intel·ligents perquè els diferents GE conformen una arquitectura que resol bona part de les necessitats d’una smart city . L’exemple és que més de quinze ciutats europees i diverses espanyoles, com MàlagaValència , Sevilla, Santander o Lleida, ja treballen o experimenten amb ella.

Dins de les iniciatives per adoptar FIWARE, trenta-una ciutats de sis països d’Europa (Espanya, Finlàndia, Dinamarca, Itàlia, Portugal i Bèlgica) i del Brasil han anunciat recentment a CeBIT 2015  la seva adhesió a la iniciativa Open & Agile Smart Cities, que se sustenta en quatre elements estratègics: adoptar API comuns d’accés a les dades de la ciutat a partir de NGSI, definir models de dades estandarditzats a partir d’iniciatives existents com CitySDK, adoptar una plataforma comuna per a publicació de dades com és CKAN, i una filosofia de treball dirigida per la implementació, per a construir aplicacions que permetin reutilitzar, depurar i definir models de dades en diferents aplicacions verticals de la ciutat.

Via: http://www.aunclicdelastic.com/