Reunio_unificacio_denominacio_grau

Les quatre escoles universitàries que imparteixen els estudis d’arquitectura tècnica a Catalunya i el Consell de Col·legis d’Aparelladors han formalitzat un acord de consens per denominar els estudis com a Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Amb aquest acord, s’evita la dispersió que ha existit en els darrers anys amb les diferents denominacions del grau que habilita per exercir la professió d’arquitecte tècnic, una professió amb una llarga tradició i prestigi en el sector de la construcció i amb un gran futur per endavant.

L’acord es va prendre el passat 12 de maig i va ser signat pels directors de les escoles catalanes que imparteixen els estudis conduents a la titulació que habilita per a l’exercici de la professió regulada d’arquitecte tècnic (EPSEB/UPC, La Salle/URL, Escola Politècnica Superior/UdG i Escola Politècnica Superior/UdL), conjuntament amb el Consell de Col·legis d’Aparelladors de Catalunya. L’acord ha estat recolzat pels rectors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Ramon Llull (URL), universitat de Girona (UdG) i Universitat de Lleida (UdL).

Els representants universitaris i de la professió consideren, no obstant, que el nom que millor identificaria la titulació i l’activitat professional de l’arquitecte tècnic, tant al nostre país com a nivell internacional seria el de Grau en Enginyeria d’Edificació. Avui esdevé impossible, per imperatiu judicial, la utilització d’aquesta denominació i no obstant això, no renuncien a la seva implantació en un futur.

Tot i que correspon a les universitats proposar les denominacions dels graus que imparteixen, l’establiment d’un nom comú amb l’acord dels representants del col·lectiu professional, ha d’ajudar a evitar futures confrontacions i aplanar el camí cap a la consecució de noves fites d’una professió, la d’arquitecte tècnic, que avui gaudeix d’una gran vitalitat i acceptació pel sector econòmic, com a veritable expert del cicle de l’edificació i també entre els ciutadans en el seu paper com a tècnic de capçalera dels edificis.