El programa, que està disponible des del 18 de gener, permet interoperar amb qualsevol eina de modelatge BIM.

bim_is_process

Des del 18 de gener està disponible al web de l’ITeC la versió 5.0 del programa TCQ2000, una versió especialment dirigida a tots aquells professionals del sector de la construcció que requereixen d’una eina per fer pressupostos a partir de mesuraments extretes de les plataformes de modelatge BIM.

El conjunt d’utilitats BIM desenvolupades per l’ITeC que s’integren en el propi programari TCQ poden interoperar amb qualsevol de les principals eines de modelatge BIM. Entre les seves característiques principals, destaca per ser una eina multiforma que incorpora utilitats que faciliten l’exportació i importació de dades, treballant indistintament amb qualsevol de les principals plataformes de modelatge existents al mercat.A més, estalvia la necessitat d’adquirir plug-ins complementaris, i per tant, gratuïta per als usuaris actuals de TCQ2000 amb contracte de manteniment.

Es tracta d’una eina personalitzable a partir de la possibilitat de configurar plantilles d’importació adaptades a projectes, clients etc. També és interoperable, ja que permet l’elaboració d’un pressupost a partir de dades procedents de diferents plataformes de modelatge; i disposa d’utilitats natives en facilitar la creació de pressupostos classificant els components del model.

Per conèixer les novetats d’aquesta versió, l’ITeC ofereix durant els mesos de gener i febrer sessions divulgatives específiques de les utilitats BIM per a aquells usuaris que ja coneixen o utilitzen habitualment TCQ. Per als nous usuaris, la formació de les utilitats BIM està integrada en els continguts generals dels cursos d’iniciació a TCQ que s’ofereixen habitualment a l’ITeC, així com altres cursos per a aquells que ja utilitzen el programa.