A partir del dia 2 de juliol s’augmenta un 5% la taxa de certificació energètica.

one-euro-coin

Seguint els criteris de l’article 44 de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, properament s’efectuarà l’aplicació dels nous imports de la taxa de certificació energètica.

És vigent des de l’entrada en vigor de la llei esmentada, és a dir des del 14 de març. Per tant, s’està procedint a l’actualització del formulari per tenir en consideració l’increment del 5% de la taxa. L’increment es durà a terme a través de nous formularis que es publicaran el dia 2 de juliol al vespre. Caldrà tenir present doncs que els formularis actuals no seran vàlids a partir d’aquesta data.

Us recordem què en cas d’equivocació en qualsevol de les dades del formulari, que no comporti un canvi en l’import de la taxa i en el cas de què aquesta ja s’hagi pagat, tenim disponible el tràmit d’esmena de dades administratives on a través d’un formulari podreu demanar que canviem qualsevol dada equivocada.

És molt important que s’omplin correctament els següents camps del formulari:

Departament: Empresa i Ocupació.
Tema: Indústria i Energia.
Subtema: Estalvi energètic.

En el cas que no s’hagi pagat la taxa, us recomanem que descarregueu un nou formulari i repetiu el tràmit amb les dades corregides. El tràmit amb les dades incorrectes quedarà anul·lat en 3 mesos per exhaurir el termini de pagament.

Així mateix, si les modificacions afecten als fitxers informàtics (envolupant, instal·lacions, etc.) ens hauríeu d’adjuntar el nou fitxer informàtic a més d’indicar-nos els nous valors dels camps del formulari afectats.

Trobareu més informació de la tramitació a la web de l’ICAEN.