Situacio_obra

El propietari de l’edifici situat al carrer de Sant Gaudenci número 9 (actualitzat al cadastre després de la denúncia i amb ref. cadastral 9675116DF2897F0001QW) al districte d’Horta-Guinardó, està portant a terme obres d’ampliació i rehabilitació sense llicència d’obres menors ni majors a una illa amb qualificació urbanística 15 – Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria i la setmana passada van començar a modificar la finestra posterior per una porta.

Foto_A

Foto A.

Foto_B

Foto B.

Foto_C

Foto C.

Havia un pati posterior en aquest solar i ara està tapat per poder començar a construir un forjat sota una nova coberta o nova planta. Segons la Normativa urbanística metropolitana:

Article 329. Definició.

2. L’ordenació d’aquesta zona, continguda en aquestes Normes, i la que es desenvolupi mitjançant plans especials, respon al manteniment de les condicions d’edificació actuals, preservant‑la d’augments de volum i densitat, i a la conservació de l’actual estructura urbana.

Article 330. Edificabilitat.

3. Mentre no es publiqui el Pla Especial, les obres i edificacions de nova planta i les obres d’ampliació i refor­ma, s’ajustaran, pel que fa a les condicions d’edificació i a les condicions estètiques, a l’estructura urbana i edificatòria del conjunt determinant de la qualificació d’aquesta zona.

Article 332. Criteris d’aplicació obligatòria als Plans Especials (no és el cas).

3. Els Plans Especials d’aquesta zona estan subjectes als criteris mínims següents:

b. S’hauran de mantenir i, si escau, recuperar, les característiques de l’edificació originària.

4.  A la zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria es prohibeix la compensació en volum.

El 08-05-2015 vaig presentar la primera denúncia al districte d’Horta-Guinardó amb número de registre 0243050, les meves dades estan amagades per no ser visualitzades publicament.

instancia1A_1

La resposta de l’Ajuntament de Barcelona em va arribar el 8-6-2015 amb número d’expedient AUT-07-2015-00340 comunicant que després de la inspecció prèvia de sorolls no incumplia la normativa vigent, i la de les obres? passant a arxivar l’expedient com “no anomalia”.

instancia1B1

El 2-11-2015 a l’obra (sense actualitzar al cadastre la segregació del solar) passen a modificar la finestra posterior per una porta i sense llicència d’obres i el 3-11-2015 presento una instància (número de registre 0530870) explicant els fets i facilitant la meva col·laboració per accedir des de l’immoble del carrer salses on es veuen les obres posteriors del immoble comentat. Solicito que es posi en contacte, amb mi, l’inspector de la zona per explicar la situació i ensenyar les obres des de la part posterior i a data del 15-11-2015 encara no sé res. Amb aquesta instància s’adjunta 2 plànols d’ubicació de la zona i 7 fotografies del trancurs de les obres.

instancia2A1

instancia2B1

Veient que el procés de l’obra no para i ningú dona cap resposta passo a notificar al Sindic de greuges de Barcelona i després d’escriure el 7-11-2015 i no tenir resposta, passo a tornar a escriure el 11-11-2015 i contacten amb mi el 12-11-2015 comentant que poden tardar un mes en donar resposta per anar a verificar la zona. Els explico que passat un mes ja estarà construït l’ampliació de la planta baixa i planta coberta dintre de la il·legalitat.

Dilluns 16-11-2015 i veient que les obres continuen voldria saber perquè l’administració no fa res al respecte i la pregunta serà, si tardeu tant a resoldre aquestes irregularitats llavors que fins i tot la guardia urbana no ha vingut després de les trucades realitzades per excés de soroll. Llavors, qui defensa la integritat de les edificacions existents amb qualificacions urbanístiques tipus 15 o qualsevol altre?

Només demano que la obra actual s’adapti a la normativa actual sino demà podem començar a fer tots obres i modificar les qualificacions urbanístiques de cada zona.

Suposo que l’ordre, de tot plegat, està en mans de l’Ajuntament de Barcelona. Encara estic esperant que un tècnic pugui venir i veure’ns per explicar-li tot el procés d’aquesta obra.

20151118_172939_2

Foto d’entrada a l’edifici unifamiliar.

19-11-2015 Continuen les obres i a més avui deixen els puntals preparats sota la “lona”.

20151119_161006_P

20-11-2015 A més de continuar les obres i amb els sorolls extrems, avui han escollit aparcar la furgoneta davant de l’entrada al carrer de Sant Gaudenci 9 (façana 9bis) i ocupar la vorera on no hi ha fanals posant en perill el pas de cotxe de rodes per nadons i a la gent gran.

20151120_172921_P

20151120_172936_P

L’actuació, de l’empresa que porta les obres, és fruit de la nostra societat i podem comprovar que el propietari d’aquest immoble contracta als millors en fer valer tota la força il·legal per portar a terme la seva nova “especulació” immobiliaria.

Signat:

Un ciutadà preocupat per les obres il·legals que es porten a terme i que ningú les pot fer parar.