– Projecte d’aixecament topogràfic d’un solar al carrer d’hortal – barri Carmel (Barcelona).

– Projecte d’aixecament topogràfic d’un solar i replanteig per a la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer de Conca de Tremp – barri del Carmel (Barcelona).

– Projecte d’aixecament i replanteig per al Traçat viari, control de qualitat i volums d’asfalt utilitzats per a la Collada de Toses – La Molina.

– Aixecaments topogràfics dels diferents vials, instal·lacions, serveis i mobiliari urbà de la ciutat de Barcelona per manteniment de la cartografia de l’Ajuntament de Barcelona al Departament de Base i Cartografia.

– Projectes realitzats a l’assignatura de Treballs de Camp i Gabinet dels diferents parcs urbans, infraestructures, vials i mobiliari urbà.

Tots els treballs de camp amb Estació Total Trimble 5600 robotitzada, Trimble S6 robotitzada, Trimble R6 E TSC (GPS) i a l’oficina càlculs de poligonals amb programes com Menu2000, Leica Geo Office (LGO), Trimble Geomatics Office, MDT, Topocal i Topcal.

A més de programes per manetniment de la cartografia i modificacions dels plans urbanístics com Autodesk Civil 3D, Microstation + Mapia, ArcGIS, Esri CityEngine 2D to 3D, QGIS i Autodesk Autocad.

Treball de traçat viari.

Treball de replanteig Jardins del Clot de la Mel.