Etiqueta

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha publicat les noves versions dels quatre programes informàtics de certificació.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha publicat les noves versions dels quatre programes informàtics de certificació: HULC, CE3X,CE3 i CERMA.
Aquestes versions tenen caràcter de prova i per tant les certificacions i verificacions de DB HE obtingudes amb les mateixes no són vàlides ni tenen caràcter oficial. Els nous programes informàtics estaran en període de proves fins al 30 de setembre de 2015.

S’ha habilitat la bústia de correu electrònic SGPE@minetur.es  per fer arribar tots els comentaris, suggeriments de millora o incidències durant aquest període.

També s’han elaborat els següents documents informatius com a consequència de les noves exigencies de la Llei d’Ordenació de l’Edificació, introduïdes per la ordre FOM/1635/2013, han desenvolupat tres nous documents relacionats amb la certificació energètica.

•Qualificació de l’eficiència energètica als edificis
•Condicions tècniques dels procediments per a l’avaluació de l’eficiència energètica dels edificis.
•Informe d’avaluació energètica de l’edifici en format XML

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha publicat una nota informativa sobre el període de prova d’aquests nous programes informàtics.

Via: CAATEB